Økonomi

Fakta om økonomi og elevtilskud

Et ophold på Tommerup Efterskole koster i skoleåret 2023/2024: 2.750 kr. pr. uge. Herfra skal I trække tilskud fra staten, kaldet statslig elevstøtte.

Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2023 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2021.

Alle optagne elever vil i foråret inden skolestart modtage ansøgningsblanket til den statslige elevstøtte direkte fra skolens kontor. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 11 rater fra juli til maj måned.

Det er gratis at blive skrevet op til et skoleår på Tommerup Efterskole, og ligeledes gratis at stå på venteliste.

Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge om lokal efterskolestøtte i forbindelse med optagelse på en efterskole. I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborgerlinjen, hvor der er en egenbetaling på 11.000 kr. for deltagelse i turen til Cambodja (23/24).

I vil høre fra skolens kontor senest 7 dage fra modtagelsen af tilmeldingen ift. om du er optaget eller på venteliste til ønsket klasse, linje og skoleår.

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen er I meget velkommen til kontakte skolen på tlf. 64 76 10 12 eller mail [email protected]

Meld dig ind

Tommerup Efterskole
Sortebrovej 17
5690 Tommerup
Telefon: 64 76 10 12
[email protected]

Copyright © 2023   ─  Gå til elevforeningens hjemmeside

Privatlivspolitik   •   Cookies

Back to top Arrow