Tilmelding og økonomi

Tilmelding til Tommerup Efterskole

Økonomi

Et ophold på Tommerup Efterskole i skoleåret 2024/2025 koster 2.750 kr. pr. uge. Herfra skal I trække tilskud fra staten, kaldet statslig elevstøtte.

Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger to år før skolestart. Alle elever, der bliver optaget, vil modtage ansøgningsblanketter til den statslige elevstøtte direkte fra skolens kontor inden skolestart. Hvis der er andre hjemmeboende børn under 18 år i familien, reduceres forældrebetalingen yderligere

Det samlede beløb opkræves i 11 rater fra juli til maj måned.

I prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året inkluderet, undtagen Verdensborgerlinjen, hvor der er en egenbetaling på 11.000 kr. for deltagelse i turen til Cambodja (24/25).

Lokal efterskolestøtte

Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge om lokal efterskolestøtte i forbindelse med optagelse på en efterskole. I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Du vil høre fra skolens kontor senest 7 dage fra modtagelsen af tilmeldingen ift. om du er optaget eller på venteliste til ønsket klasse, linje og skoleår.

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen er I meget velkommen til kontakte skolen på tlf. 64 76 10 12 eller mail [email protected]

20191113 – Tommerup Efterskole 053

Besøg os inden du melder dig ind

Inden du tilmelder dig et skoleår på Tommerup Efterskole, anbefaler vi at du kommer forbi og besøger os, så du kan se skolen og mærke stemningen. Det giver dig de bedste chancer for at få et godt ophold. 

Se datoer for besøgsaftener

Tommerup Efterskole
Sortebrovej 17
5690 Tommerup
Telefon: 64 76 10 12
[email protected]

Copyright © 2023   ─  Gå til elevforeningens hjemmeside

Privatlivspolitik   •   Cookies

Back to top Arrow