Lovpligtig info

Lovpligtig info

Her finder du de lovpligtige oplysninger og officielle dokumenter til download. God læselyst!

Vores køkken har elite-smiley

Se mere her.

Vi drikker mælk

Inklusion på Tommerup Efterskole

På Tommerup Efterskole arbejder vi med inklusion. Viceforstander Mia Zabriskie er inklusions-ansvarlig og  forestår samling af tråde, opfølgning på meldinger fra elever, forældre, faglærere og kommuner.

Inklusionen ser på den enkelte elevs behov og tilrettelægger efter samtale, vurdering og skøn et forløb, der skal hjælpe eleven bedst muligt til at være og/eller forblive integreret i undervisningen. Inklusionen tager som udgangspunkt afsæt i skolens vurdering af behovet.