Elevforeningens generalforsamling afholdes sædvanen tro i forbindelse med Elevstævnet på Tommerup Efterskole, som i år ligger lørdag d. 4. maj. Forslag til generalforsamlingen rettes til bestyrelsens formand Karsten Dideriksen på mail, [email protected] eller tlf. 25466720. Forslag skal være formanden i hænde senest 27. april.

Dagsorden og årsregnskab kan findes her:

Årsregnskab 2018 – underskrevet

Dagsorden for generalforsamling 2019