10. klasse efterskole på to måder

10. Classic

10. Classic er for dig, der gerne vil arbejde videre med fag og pensum på den almindelige måde. Vi arbejder med forskellige temaer i årets løb,  og som afslutning på skoleåret skal du til folkeskolens 10. klasses prøve. 

Vi følger folkeskolens bekendtgørelse. Derfor kommer du f.eks. i en uges brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser. Du skal også lave en obligatorisk selvvalgt opgave med fokus på din videre uddannelse. 

Henover året er der fokus på studieteknik og formidling. Du vil løbende få karakterer som du kan måle dig selv på. Du har også mulighed for at forbedre din 9. klasses afgangseksamen, hvis du kunne tænke dig det.

10. Uden Prøve

 

10. UP er for dig, der har lyst til arbejde med projekter og performance. I løbet af skoleåret arbejder vi med forskellige temaer, som hver især munder ud i en fremlæggelse eller performance.

 

Vores mål er at bidrage til den virkelige verden. Det betyder, at der hele tiden er mere på spil end “bare” skole.

 

Vi arbejder med emnerne fremtid, relationer, medier, samfundet, identitet samt kunst og kultur. På den måde kommer du igennem en række vigtige emner. Du bliver klogere på både verden og dig selv.

 

Vi slutter året med en afslutningsprojekt, som binder skoleårets emner og læring sammen.

 

Se mere om 10. UP her.

 

Fokus på

10. UP

Derfor 10. UP

Verden omkring os er i hastig forandring. Det er nødvendigt at kunne tænke kreativt og skabe nyt. Men for at kunne gøre netop dét, skal man vide noget om, hvad man snakker om – og man skal vide fra hvilket sted, man taler.

Man skal kort og godt kende sig selv og sin baggrund. 

Derfor arbejder vi med en bred vifte af de klassiske skolefag sammen med kultur- og religionsforståelse, politik, samfundsfag, etik m.v.

Går jeg så rigtigt i skole?

Yes! 10. UP er et seriøst projekt. Undervisningen i dansk, engelsk og matematik foregår på almindeligt 10. klasses-niveau. Forskellen er, at undervisningen er integreret i de forskellige projekter, vi laver.

Sådan arbejder vi

Skoleåret er delt op i ca. seks perioder med emnerne fremtid, relationer, medier, samfundet, identitet samt kunst og kultur.

I hver periode arbejder vi med følgende faser i den proces, vi er i gang med.

  • Samarbejdsfasen
  • Idefasen
  • Researchfasen
  • Realiseringsfasen
  • Formidlingsfasen
  • Evalueringsfasen
Afgangsbevis

Du slutter 10. UP med en samlet performance eller fremlæggelse for elever, lærere samt en ekstern censor. Vi skriver en udtalelse, som du får med dig som bevis.

Husk: Tjek din eksamen fra 9. klasse

10. UP er uden prøver, så du skal fra starten være sikker på, at din afgangsprøve fra 9. klasse kvalificerer dig til den ungdomsuddannelse, du gerne vil ind på efter dit efterskoleophold.

Nysgerrig? Ring til os på 6476 1012 eller book dit besøg her.

10. klasse på TE lyder spændende

Efterskoleliv