Tilmeld dig her!

Tilmeld dig

1
Eleven

Kontakt os, hvis du ikke finder det ønskede skoleår (hvis du f.eks. vil tilmelde dit barn længere ude i fremtiden).

Klassetrin (obligatorisk)
Ønsket 10. klasse (obligatorisk)
Linjefag (obligatorisk)
Mor
Far
Forældremyndighed
Forældremyndighed
Eventuelle bemærkninger
Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse pr. mail (tjek evt. din spam-mappe).

Er du i tvivl om, om din tilmelding er gået rigtigt igennem?

Ring gerne til sekretær Regitze på 6476 1012.keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Pris og procedure

Et ophold på Tommerup Efterskole koster i skoleåret 2022/2023: 2.550 kr. pr. uge. Herfra skal I trække tilskud fra staten, kaldet statslig elevstøtte.

Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2022 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2020.

Alle optagne elever vil i foråret inden skolestart modtage ansøgningsblanket til den statslige elevstøtte direkte fra skolens kontor. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 11 rater fra august til juni måned.

Det er gratis at blive skrevet op til et skoleår på Tommerup Efterskole, og ligeledes gratis at stå på venteliste.

Cirka 1 år før skoleårets start opkræver vi et depositum på kr 1.200 og indmeldelsesgebyr på kr. 800. Depositummet returneres efter fuldført efterskoleophold med fradrag af eventuelle skader og køb, eleven har foretaget i løbet af året.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborgerlinjen, hvor der er en egenbetaling på 7.000 kr (21/22) for deltagelse i turen til Cambodja. Fra skoleåret 23/24 er egenbetalingen for Cambodja-turen 11.000 kr.