Bliv elev

 

Tilmeld dig her!

I vil høre fra skolens kontor senest 7 dage fra modtagelsen af tilmeldingen ift. om du er optaget eller på venteliste til ønsket klasse, linje og skoleår.

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen er I meget velkommen til kontakte skolen på tlf. 64 76 10 12 eller mail [email protected]

Pris og procedure

Et ophold på Tommerup Efterskole koster i skoleåret 2023/2024: 2.650 kr. pr. uge. Herfra skal I trække tilskud fra staten, kaldet statslig elevstøtte.

Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2023 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2021.

Alle optagne elever vil i foråret inden skolestart modtage ansøgningsblanket til den statslige elevstøtte direkte fra skolens kontor. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 11 rater fra juli til maj måned.

Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge om lokal efterskolestøtte i forbindelse med optagelse på en efterskole. I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborgerlinjen, hvor der er en egenbetaling på 10.000 kr. for deltagelse i turen til Cambodja (23/24).