Tilmeld dig her!

Tilmeld dig

1
Eleven

Kontakt os, hvis du ikke finder det ønskede skoleår (hvis du f.eks. vil tilmelde dit barn længere ude i fremtiden).

Klassetrin (obligatorisk)
Ønsket 10. klasse (obligatorisk)
Linjefag (obligatorisk)
Mor
Far
Har du besøgt os?
Har du været på besøg, før din tilmelding?
Forældremyndighed
Forældremyndighed
Eventuelle bemærkninger
Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse pr. mail (tjek evt. din spam-mappe).

Er du i tvivl om, om din tilmelding er gået rigtigt igennem?

Ring gerne til sekretær Regitze på 6476 1012.keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Pris og procedure

Et ophold på Tommerup Efterskole koster i skoleåret 2022/2023: 2.550 kr. pr. uge. Herfra skal I trække tilskud fra staten, kaldet statslig elevstøtte.

Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten i det indkomstår, som ligger 2 år forud for skolestart. Ved skolestart i 2022 bliver tilskuddet altså beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2020.

Alle optagne elever vil i foråret inden skolestart modtage ansøgningsblanket til den statslige elevstøtte direkte fra skolens kontor. Der er desuden reduktion i forældrebetalingen, hvis familien har andre hjemmeboende børn under 18 år. Det endelige beløb opkræves i 11 rater fra august til juni måned.

Det er gratis at blive skrevet op til et skoleår på Tommerup Efterskole, og ligeledes gratis at stå på venteliste.

Cirka 1 år før skoleårets start opkræver vi et depositum på kr 1.200 og indmeldelsesgebyr på kr. 800. Depositummet returneres efter fuldført efterskoleophold med fradrag af eventuelle skader og køb, eleven har foretaget i løbet af året.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer, udgifter til lejrskoler og andre ture i løbet af året; dog med undtagelse af Verdensborgerlinjen, hvor der er en egenbetaling på 10.000 kr for deltagelse i turen til Cambodja (23/24).