Regler på efterskolen

Hvorfor regler?

Fordi der skal være plads til alle på Tommerup Efterskole. Når mange mennesker skal fungere sammen, må der være et sæt spilleregler – ligesom derhjemme i familien.

Vi prøver at have så få regler som muligt. Vi vil hellere have, at du tænker dig om af dig selv. Men for at gøre det enkelt og ens for alle, har vi formuleret en række enkle regler. Dem kan du se her.

Husordenen – vores grundlov

Husordenen er vores grundlov – der er herfra, reglerne udspringer. Som elev skal du holde din inden for rammerne af husordenen. Helt enkelt.

Se vores husorden her.

Fokus på

Husorden og regler

Vores fælles husorden

På Tommerup Efterskole laver vi efterskole sammen med eleverne.

Vores dagligdag bygger på tillid og dialog. Derfor forventer vi at elever og forældre bakker op om nedenstående samværsregler, der gælder for alle. 

Ligesom et hjem har uskrevne regler, ønsker vi ikke på forhånd at lave en lang liste over de ting, som du som elev må og ikke må.

Vi forventer at du retter dig efter de henstillinger du måtte få. Vi møder hinanden med den positive tillid, der bygger på, at et ord er et ord. 

Der er dog samværsregler, som ikke kan diskuteres:

  • Vi behandler hinanden ordentligt – vi accepterer for eksempel ikke mobning.
  • Der er mødepligt til undervisning, måltider og fællesaktiviteter.
  • Du skal ligge i din egen seng fra kl. 22.30 til 06.00.
  • Tommerup Efterskole er røgfri (naturligvis også hvad angår e-cigaretter, snus og andet tobak). Dette gælder også til og fra skole.
  • Det er ikke tilladt at være påvirket af, nyde eller besidde øl, spiritus, euforiserende stoffer eller lignende. Dette gælder også til og fra skole.
  • Sex er ikke tilladt på skolen.

Hvis vi oplever, at der ikke er respekt om disse regler, kan det medføre, at vores samarbejde ophører. 

Det lyder helt OK

Efterskoleliv