Regler og husorden

Vores fælles husorden på Tommerup Efterskole

På Tommerup Efterskole laver vi efterskole sammen med eleverne.

Vores dagligdag bygger på tillid og dialog. Derfor forventer vi at elever og forældre bakker op om nedenstående samværsregler, der gælder for alle. 

Ligesom et hjem har uskrevne regler, ønsker vi ikke på forhånd at lave en lang liste over de ting, som du som elev må og ikke må.

Vi forventer at du retter dig efter de henstillinger du måtte få. Vi møder hinanden med den positive tillid, der bygger på, at et ord er et ord. 

Der er dog samværsregler, som ikke kan diskuteres:

  • Vi behandler hinanden ordentligt – vi accepterer for eksempel ikke mobning.
  • Der er mødepligt til undervisning, måltider og fællesaktiviteter.
  • Du skal ligge i din egen seng fra kl. 22.30 til 06.00.
  • Tommerup Efterskole er røgfri (naturligvis også hvad angår e-cigaretter, snus og
  • andet tobak). Dette gælder også til og fra skole.
  • Det er ikke tilladt at være påvirket af, nyde eller besidde øl, spiritus, euforiserende
  • stoffer eller lignende. Dette gælder også til og fra skole.
  • Sex er ikke tilladt på skolen.

Hvis vi oplever, at der ikke er respekt om disse regler, kan det medføre, at vores samarbejde ophører. 

Tommerup Efterskole
Sortebrovej 17
5690 Tommerup
Telefon: 64 76 10 12
[email protected]

Copyright © 2023   ─  Gå til elevforeningens hjemmeside

Privatlivspolitik   •   Cookies

Back to top Arrow