Vi står bag

Bestyrelsen

Carsten Høst - Formand

Carsten Høst. Formand.

Hans Aarestrup. Næstformand.

Henriette Kirkeskov.

Henrik-Johannesen

Henrik Johannesen.

Louise Ficher-Nielsen

Louise Fischer-Nielsen.

Jens Ole Madsen

Jens Ole Madsen.

Niels Hørlyck

Niels Hørlyck.

Anders Christensen

Anders Christensen.

Mathias Pedersen

Mathias Pedersen.

Jonas Nyrup

Jonas Nyrup.