Nyt fra bestyrelsen på Tommerup Efterskole

Tommerup Efterskole får FDF som en del af sit bagland

Bestyrelsen på Tommerup har som en del af deres strategi haft et ønske om at styrke skolens bagland. I den forbindelse har man rettet henvendelse til FDF. FDF har for sin del ønsket at udvide kredsen af skoler, som er en del af FDF familien. Da først kontakten var oprettet, blev det hurtigt i bestyrelserne truffet principbeslutninger om, at man skulle gå videre med samarbejdsplanerne, da perspektiverne i samarbejdet var tydelige for alle.

Både Tommerup Efterskole og FDF har dybe rødder i den danske folkekirke. Det er rødder, som stikker dybt og strækker sig langt ud til begge sider. Den fælles rodfæstning i folkekirken og dens evangelium er et af de bærende elementer i samarbejdet og med fælles værdier som fællesskab, leg og samfundsengagement, bør fundamentet for at skabe noget godt sammen være til stede.

Med planerne om at indlemme FDF i skolens bagland, har det også givet anledning til at se nærmere på skolens øvrige baglandsorganisationer. Det var fynske bønder fra Indre Mission som i 1906 startede Tommerup Højskole og siden dengang, har Indre Mission og KFUM og KFUK været det formelle bagland for Tommerup Højskole. Siden bruddet mellem KFUM og KFUK og Indre Mission omkring 1980, har skolen de facto været stærkere knyttet til KFUM og KFUK end til Indre Mission. Familier med tilknytning til Indre Mission har valgt at sende deres børn til nogle af de andre gode skoler med tilknytning til Indre Mission. Det har været helt udramatisk, men over tid er den faktiske relation mellem Tommerup Efterskole og Indre Mission blevet stadig mindre. Skolen glæder sig over, når Indre Mission gør brug af skolens faciliteter til diverse arrangementer, men nu er tiden kommet, hvor vi skal bryde det formelle bånd.

Indre Mission har gennem hele perioden været repræsenteret i skolens bestyrelse. De seneste år har det været en repræsentant fra det lokale arbejde på Fyn, som har bidraget positivt i bestyrelsen, men som også har været åben for, at man skulle indlede drøftelserne med FDF. Vi har haft en meget fin dialog med Indre Missions ledelse i Fredericia om vores tanker og planer, og de har på ingen måde stillet sig i vejen for vores planer, selv om det betyder, at de nu må vige pladsen for FDF i bestyrelsen. Den historiske tilknytning mellem Tommerup Efterskole og Indre Mission på Fyn vil fortsat bestå, og havde det ikke været for fortidens kæmper i Indre Mission, havde der ikke ligget en højskole og siden en efterskole i Tommerup. Det vil vi altid være taknemmelige for.

KFUM og KFUK i Danmark, som i en lang årrække har været det aktive bagland for skolen sammen med vores store og velfungerende elevforening, hilser samarbejdet med FDF velkommen. Det er ikke en ukendt konstellation for KFUM og KFUK. De sidste 10 år har man haft et lignende samarbejde på Midtsjællands Efterskole.

Bestyrelsen glæder sig til, i samarbejde med FDF og KFUM og KFUK, at trække i arbejdstøjet og få skabt de formelle rammer og de uformelle relationer, så vi får udnyttet alle de nye muligheder, der skabes til glæde for nuværende og kommende elever.

 

Eventuelle spørgsmål er velkomne og kan rettes til bestyrelsesformand Hans Aarestrup, [email protected], eller forstander Peter Munk Povlsen, [email protected]